วิธีการเตะลูกด้วยหัวรองเท้า

ฟุตบอลเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่เล่นกันประเภททีมสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย และด้วยเป็นกีฬาประเภททีมนี่เองจึงทำให้ผู้เล่นได้สร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อเพื่อนร่วมทีมและคู่แข่งขันด้วย Continue reading “วิธีการเตะลูกด้วยหัวรองเท้า”