การเสิร์ฟและการตีลูกที่ถูกต้อง

การเสิร์ฟและการตีลูกที่ถูกต้อง

แทงบอลออนไลน์60

กฎกติกาการเสิร์ฟที่ถูกต้องในกีฬาปิงปอง

การเสิร์ฟถือเป็นหัวใจสำคัญของกีฬาหลายประเภท เช่น วอลเล่ย์บอล เทนนิส แบดมินตัน วอลเล่ย์บอลชายหาด รวมไปถึงในกีฬาปิงปอง เพราะถ้าเสิร์ฟลูกดีๆ สามารถทำให้ฝ่ายเสิร์ฟทำคะแนนนำฝ่ายตรงข้ามกันไปได้เลย สำหรับกฎกติกาและรูปแบบการเสิร์ฟลูกในกีฬาปิงปองจะมีดังนี้

1. ในจังหวะเสิร์ฟลูกปิงปองจะต้องหยุดนิ่ง และมืออิสระที่มีลูกปิงปองวางอยู่จะต้องอยู่เหนือพื้นโต๊ะ ถ้ามือต่ำกว่าโต๊ะจะเสียคะแนนทันที นอกจากนี้มือต้องแบออก โดยนิ้วทั้งสี่เรียงชิดกัน และนิ้วโป้งกางออก
2. จากนั้นในจังหวะโยนลูกผู้เสิร์ฟต้องทำการโยนลูกปิงปองออกจากมือให้ใกล้เคียงกับเส้นฉาก โดยสูงจากที่ลูกออกบริเวณฝ่ามือไม่น้อยกว่า 16 เซนติเมตร และห้ามทำให้ลูกหมุนอย่างจงใจเด็ดขาด
3. ทำการตีหรือสัมผัสลูกในขณะที่ลูกปิงปองกำลังจะตกจากจุดสูงสุด
4. ในจังหวะที่ลูกปิงปองสัมผัสหน้าไม้หรือเกิดการตีลูกแล้ว แขนและมืออิสระจะต้องไม่บังลูกอย่างเด็ดขาด โดยให้เคลื่อนแขนและมือออกจากพื้นที่ในบริเวณระหว่างลูกปิงปองถึงตาข่าย

นอกจากการเสิร์ฟลูกที่ถูกต้องแล้ว การเตรียมท่าทางความพร้อมก่อนการเสิร์ฟลูกก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน ดังนั้นก่อนการเสิร์ฟหรือการตีลูกทุกครั้ง นักกีฬาควรเตรียมท่าทางของตนให้พร้อมอยู่เสมอ เพราะการรักษาท่าทางที่ดีจะทำให้คุณเล่นลูกได้ดีและถูกต้องและลูกที่ตียังมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกด้วย นักกีฬาจึงควรฝึกให้เป็นนิสัยและความเคยชิน ก็จะช่วยให้คุณเล่นกีฬาปิงปองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลักษณะการตีลูกที่ให้ส่งใหม่ LET

การตีโต้ตอบในกีฬาปิงปองบ้างครั้งจะมีการส่งลูกใหม่เกิดขึ้น ซึ่งอาจจะมีเหตุผลมากจากหลายสาเหตุแต่ส่วนมากแล้วถ้าเกิดผิดกติกาก็จะมีการสั่งให้ทำการส่งลูกใหม่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ในดุลยพินิจของผู้ตัดสินหรือคณะกรรมการประกอบกันด้วย และการตัดสินจะถือว่าเป็นที่สิ้นสุด นักกีฬาไม่ควรทำการโต้แย้ง ควรเคารพในการตัดสิน เพื่อแสดงความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา สำหรับลักษณะที่มักจะทำให้ต้องมีการส่งใหม่นั้นจะพอสรุปได้ดังนี้

1. เป็นลูกที่ฝ่ายส่งได้ทำการส่งแล้วเกิดกระทบส่วนใดส่วนหนึ่งของเน็ตก่อนจะข้ามไปในแดนของฝ่ายรับ หรือเมื่อส่งไปกระทบส่วนใดส่วนหนึ่งของเน็ตแล้ว ผู้รับหรือฝ่ายรับลูกทำการขวางลูกหรือตีลูกก่อนที่ลูกจะตกกระทบแดนของฝ่ายตนในเส้นสกัด

2. ถ้าลูกถูกส่งออกไปแล้วแต่ฝ่ายรับหรือคู่ของฝ่ายรับยังไม่พร้อมที่จะรับลูก โดยมีข้อแม้ว่าฝ่ายรับหรือคู่ของฝ่ายรับไม่พยามที่จะตีลูก อันนี้จะขึ้นอยู่กับความเห็นของผู้ตัดสินประกอบกันด้วย

3. มีเหตุขัดข้องหรือรบกวนในระหว่างการส่ง การรับ หรือในขณะการเล่นลูกทำให้ลูกเสียไป กรณีนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเห็นของผู้ตัดสิน

4. ถ้าการเล่นถูกให้ยุติโดยผู้ตัดสินหรือผู้ช่วยผู้ตัดสิน

5. ในการแข่งขันประเภทคู่ ถ้าผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดส่งลูกหรือรับลูกผิดลำดับ

ในระหว่างการแข่งขันจะเกิดเหตุการณ์ให้ส่งลูกใหม่หรือไม่ก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดก็คือนักกีฬาควรเล่นตามกฎกติกาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้กีฬาดำเนินไปอย่างยุติธรรมตลอดการแข่งขัน

admin